Có kinh phí đầu tư gần 235 tỷ đồng nhưng chưa kịp sử dụng thì đã bị lún nứt nghiêm trọng. Đó là tình trạng tại Trung tâm Y tế huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Và cho đến nay thì việc khám chữa bệnh ở trung tâm này vẫn chưa được triển khai, điều này đã làm ảnh hưởng lớn đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ở địa phương.

TRỌN BỘ