Dương Hương Nhiên - 1 nghệ sỹ vẽ tranh trên lá bồ đề. Những sản phẩm của chị đều hoàn toàn thủ công, và được chọn lọc, từng bức sẽ có từng ý nghĩa riêng, không trùng lặp. Nhưng để từ 1 chiếc lá xanh tươi, trở thành một sản phẩm cuối cùng đầy nghệ thuật thế này thì còn rất nhiều công phu.