"Tôi là Bê Tô" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được dịch in và bán tại Hàn Quốc. Hai nhà văn Việt Nam đạt giải thưởng văn học ASEAN. Trong những năm gần đây, nhiều tác giả Việt Nam đã đạt giải thưởng văn học quốc tế. Điều này là kết quả của việc dịch những tác phẩm văn học từ tiếng Việt sang các ngoại ngữ khác nhau trên thế giới. Nhiều người đặt câu hỏi việc chuyển thể ngôn ngữ có làm mất đi giá trị của tác phẩm hay không? Khi những độc giả là người nước ngoài.

TRỌN BỘ