Một người bình thường nhưng khi phạm tội thì lại phát hiện ra có tiền sử tâm thần. Ngoài những bệnh nhân mắc bệnh thật sự cần được hưởng chế độ chính sách thì cũng có những bộ hồ sơ bệnh án tâm thần được lấy ra để làm bùa hộ mệnh cho những kẻ có ý định phạm pháp, lợi dụng sự nhân văn của pháp luật.

TRỌN BỘ