Ở những vùng trồng vải lớn như Bắc Giang hay Hải Dương, việc tiêu thụ vải thiều đang trở thành vấn đề cấp bách khi mùa thu hoạch đã bắt đầu. Năm nay, vải lại được mùa với dự kiến tổng sản lượng toàn miền Bắc đạt khoảng 340 nghìn tấn, tăng khoảng 30 nghìn tấn so với năm ngoái.

TRỌN BỘ