Bản Lọng thuộc xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Điệu Khắp của đồng bào Thái nơi đây vang lên khiến cho nhiều người say mê thật sự. Làn điệu Khắp luôn có mặt trong các cuộc sum họp và giữ vai trò quan trọng để tạo nên không khí vui, ấm áp trong các buổi sinh hoạt cộng đồng. Từ lâu Khắp đã gắn liền với cuộc sống của người lao động và có ý nghĩa rất lớn trong đời sống tinh thần của người Thái.

TRỌN BỘ