Các biến thể của Virus SARS-CoV-2 có xu hướng ngày càng trở nên phức tạp hơn trong thời gian tới và cần có các công nghệ mới có thể nhanh chóng phát hiện một số lượng lớn các biến thể. Các nhà khoa học Nhật Bản mới đây đã nghiên cứu thành công công nghệ xét nghiệp mới, có thể phát hiện đến hơn 100 biến thể của virus SARS-CoV-2 chỉ trong một xét nghiệm.

TRỌN BỘ