Hôm nay (1/5) Trung Quốc bắt đầu kỳ nghỉ Quốc tế Lao động kéo dài 5 ngày. Bởi tình hình dịch bệnh trong nước đã được khống chế tốt nên đợt lễ này có hàng trăm triệu người dân Trung Quốc đi chơi. Áp lực quản lý dịch bệnh với nhà chức trách là rất lớn, nhất là khi gần đây Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ dịch bệnh lây từ bên ngoài và xuất hiện biến chủng SARS-CoV-2 ở một số địa phương, công tác phòng chống dịch ở một số địa phương chỉ đạo quyết liệt.

TRỌN BỘ