Tiếp tục câu chuyện về đường dây tín dụng đen. Lường trước những kịch bản về khả năng gia tăng của các loại tội phạm cho vay nặng lãi trong bối cảnh dịch bệnh, từ đầu năm Bộ Công an đã có những kịch bản đấu tranh, trấn áp, có hơn 1.100 ổ nhóm đường dây tín dụng đen đã bị lực lượng công an triệt phá.

TRỌN BỘ