Diện tích đất canh tác ngày càng bị thu hẹp, một kỹ sư đã biến mái nhà của mình thành một trang trại trồng rau thông minh trên mái nhà.