Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện củng cố, khôi phục phòng khám sàng lọc và khu cách ly nCoV. Phòng khám sàng lọc tách rời hẳn khối nhà của khoa khám bệnh, khu cách ly riêng biệt đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân thuộc nhóm nghi ngờ, xác định mắc Covid-19.

TRỌN BỘ