Với đoàn thể thao Việt Nam nói riêng và các đoàn thể thao quốc tế nói chung, tất cả đều chịu ảnh hưởng và khó khăn nhất định vì COVID-19. Thế nhưng với tinh thần và quyết tâm vốn có, các vận động viên của chúng ta cũng đang rất nỗ lực sẽ tạo nên được những kết quả đáng nhớ.

TRỌN BỘ