Bản tin có các nội dung đáng chú ý: Chính thức dừng phát hành thẻ từ từ hôm nay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; Thuê đồ thời trang giờ đây không chỉ dừng lại ở trang phục biểu diễn mà thị trường này đang rất tiềm năng với cả những sản phẩm mặc hàng ngày; Dịch Covid-19 đã thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng phát triển các robot dịch vụ tại Hàn Quốc.

TRỌN BỘ