Một xét nghiệm máu đơn giản có thể phát hiện sớm ung thư. Thí nghiệm của các nhà nghiên cứu Anh trong 4 năm qua nhằm phát hiện sớm dấu hiệu ung thư qua việc thử máu.

TRỌN BỘ