Đã nhiều ngày qua trời không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, nên rất nhiều cánh rừng ở miền Trung và Tây Nguyên có nguy cơ cháy cao.

TRỌN BỘ