Những nội dung đáng chú ý có trong chương trình: Từ 0 giờ hôm nay, tỉnh Đồng Tháp tạm dừng hoạt động vui chơi giải trí tại một số địa phương khu vực biên giới; Hàng nghìn hộ dân phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo tiêu chuẩn do một dự án nước sạch dở dang hơn 3 năm; Các nhà hàng Việt tại Mỹ vật lộn tìm cách tồn tại trong bối cảnh ảnh hưởng đại dịch.

TRỌN BỘ