Những nội dung đáng chú ý: Kỷ niệm 75 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư; Còn nhiều dư địa phát triển cho hệ thống cảng biển; Thành lập TP. Thủ Đức thuộc TP. Hồ Chí Minh; 10 sự kiện, vấn đề quốc tế nổi bật năm 2020; Hội nghị báo chí toàn quốc; Chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ 4;...

TRỌN BỘ