Những nội dung đáng chú ý: Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 15 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Dấu ấn trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; Thành tựu 5 năm triển khai chương trình, sách giáo khoa mới; Tặng tiền để người dân không về quê ăn Tết;...

TRỌN BỘ