Những tin tức đáng chú ý: Hành động để phục hồi tăng trưởng nhanh, bền vững; TP.HCM lấy ý kiến cử tri về TP.Thủ Đức; Dựng nhà trái phép ở khu vực nguy hiểm; Đưa vốn ưu đãi đến với đồng bào dân tộc thiểu số;...

TRỌN BỘ