Những tin tức đáng chú ý: Quyết liệt khoanh vùng, dập dịch tại Hải Dương và Quảng Ninh, Triển khai các biện pháp phòng chống dịch cao hơn một cấp, Các biến thể của virus SARS-CoV-2 lây lan mạnh, Trung Quốc khẩn trương tiêm phòng vắc xin trước Tết, Mỹ duy trì cảnh giác trước COVID-19...

TRỌN BỘ