Những nội dung đáng chú ý: Thủ tướng yêu cầu cần tập trung cao nhất ứng phó bão số 4; Các địa phương sẵn sàng ứng phó bão số 4; An ninh siết chặt trước Lễ quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo.

TRỌN BỘ