Những nội dung chính: Tăng cường chủ động trong chiến lược vắc xin; Tình hình nghiên cứu vắc xin phòng Covid-19 tại Việt Nam; Kêu gọi G7 chi trả vắc xin ngừa Covid-19...

TRỌN BỘ