Những tin chính đáng chú ý: Tiếp tục sạt lở tại Quảng Nam; Quảng Ngãi phát động phong trào ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão;...

TRỌN BỘ