Luật phòng chống ma túy sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, có nhiều điểm mới trong tổ chức thực hiện cai nghiện. Trong đó chú ý hơn đến hình thức cai nghiện tập trung. Điều này sẽ giúp siết chặt việc quản lý người nghiện trong cộng đồng nhưng cũng tạo ra nhiều áp lực mới cho cơ sở cai nghiện.

TRỌN BỘ