Hôm nay 21/3 - là Ngày Quốc tế về rừng. Vào ngày này, các quốc gia trên thế giới được khuyến khích tổ chức các hoạt động liên quan đến rừng như: trồng cây, gây rừng, hay bảo tồn các loại động vật hoang dã. Tại Việt Nam, nhiều chương trình cứu trợ và bảo tồn động vật hoang dã đã được thực hiện những năm qua. Hôm qua, 92 cá thể hoang dã của 17 loài đã được vườn Quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình đã được tái thả về rừng.

TRỌN BỘ