Xuất khẩu qua Amazon mang lại cơ hội lớn cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ với tình hình về tài chính, nhân lực hạn chế. Từ quy mô hộ kinh doanh, chỉ bán nội địa, có những doanh nghiệp đã phát triển và mở rộng đối tượng khách hàng qua amazon. Nhận thấy tiềm năng xuất khẩu qua nền tảng này, ngay trong sáng nay, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số- Bộ Công thương, Sở Công thương Hà Nội và Amazon Global Selling đã ký kết hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp Việt tiếp cận nền tảng thương mại điện tử toàn cầu

TRỌN BỘ