Nghề nuôi ngao được cho là một nghề có thu nhập cao, khi mỗi năm có thể cho thu nhập từ 1 đến 2 tỷ đồng/ha. Tuy nhiên, sau một thời gian phát triển mạnh diện tích nuôi ngao, hiện đang phát sinh một những tồn tại, như rủi ro về thời tiết, hay từ thị trường tiêu thụ. Mới đây trong một diễn đàn phát triển thị trường ngao, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức, nhiều chuyên gia cũng khẳng định mặc dù ngành hàng hàng này còn nhiều dư địa phát triển, nhưng những rủi ro trên…buộc ngành phải phát triển theo hướng tăng năng suất, đi sâu vào chế biến để tăng giá trị trên từng sản phẩm.

TRỌN BỘ