Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai quyết định số 1895 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình 'Tăng cường giáo dục lý tưởng Cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021-2030'.

TRỌN BỘ