Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều tổ chức và cá nhân đã hỗ trợ nguồn lực cùng các địa phương đẩy lùi dịch bệnh, tại Quảng Bình có một đôi vợ chồng đã quyết định bán đi thửa đất mà mình đã tích góp nhiều năm trời để dành tiền giúp địa phương mua vật tư chống dịch COVID-19.

TRỌN BỘ