Một số nội dung đáng chú ý: Tập trung kích cầu du lịch cuối năm, Tp. Hồ Chí Minh kỳ vọng tăng 35% lượng khách. Nếu không hành động, tới năm 2030, Việt Nam sẽ mất 6-7% GDP do biến đổi khí hậu và ảnh hưởng môi trường. Mỹ chuẩn bị tăng thuế áp lên một số hàng hóa từ EU.

TRỌN BỘ