Những nội dung đáng chú ý: Hệ thống luồng xanh vận tải đã hoạt động trở lại; Chứng khoán Châu Á giao dịch khởi sắc; Bảo hiểm xã hội giải quyết thủ tục nhận hỗ trợ COVID-19 không quá 1 ngày; Hà Nội công bố danh sách hơn 8.300 điểm bán hàng hóa thiết yếu; Hà Nội lập danh sách 700 người chuyển giao nhận hàng hóa; Các công ty vận tải công nghệ điều chỉnh hoạt động.

TRỌN BỘ