Những nội dung đáng chú ý có trong chương trình: Chỉ có 1 số ít ngân hàng tăng nhẹ lãi suất tiền gửi kỳ hạn ngắn, còn lại vẫn giữ ở mức thấp nhất trong 10 năm; Kiểm soát tính hợp pháp của gỗ nhiệt đới nhập khẩu; Cơn sốt lên sàn thông qua SPAC - công ty mua lại có mục đích đặc biệt, đang có dấu hiệu hạ nhiệt tại Mỹ; Phái mạnh là những người đang giúp ngành mỹ phẩm của Nhật Bản ăn nên làm ra trong dịch Covid 19.