Những tin tức đáng chú ý: Gần 1.200 lao động bị ngừng việc đầu tiên được vay từ gói 16.000 tỷ đồng; Hỗ trợ tài chính cho Tổng Công ty hàng không Việt Nam; Lễ tạ ơn của người Mỹ khác biệt trong thời kỳ dịch bệnh;...

TRỌN BỘ