Một số nội dung đáng chú ý: Giá lương thực đang ở mức cao nhất trong 7 năm, bên cạnh một số ngành sản xuất trong nước đang hưởng lợi như gạo, đường…thì những ngành phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu lại đang chịu tác động tiêu cực từ xu hướng tăng giá này. Việt Nam thí điểm cơ chế mua bán điện trực tiếp. Trung Quốc đẩy mạnh truy quét các hoạt động khai thác và giao dịch bitcoin.

TRỌN BỘ