Chương trình có các nội dung đáng chú ý: Cần tách bạch hơn nữa chức năng quản lý vốn nhà nước và quản lý doanh nghiệp; Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PboC) đã yêu cầu các ngân hàng thương mại siết dòng vốn tín dụng để ngăn chặn tình trạng bong bóng bất động sản; Cửa hàng thực phẩm lâu đời nhất Matxcova phải đóng cửa do Covid-19

TRỌN BỘ