Những nội dung đáng chú trong bản tin Tài chính kinh doanh sáng nay: New York Times: 'Việt Nam - điều thần kỳ mới của châu Á'; Iphone 12 ra mắt có tạo thành cơn sốt?; Sát nhập giữa 2 starup kỳ lân hàng đầu Đông Nam Á - Grab và Gojek, ai được lợi?;...

TRỌN BỘ