Những nội dung đáng chú ý: Cần quy định các - bon như một thứ hàng hóa; Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hạn chế đầu tư vào Trung Quốc; Người dân Thái Lan chờ đợi các biện pháp hỗ trợ mới;...

TRỌN BỘ