Thanh khoản giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch TP. Hồ Chí Minh được cho là sẽ xuất hiện tình trạng nghẽn lệnh khi đạt khoảng 14 nghìn tỷ đồng. Thế nhưng có lúc giá trị giao dịch chỉ đạt khoảng 1 nghìn tỷ đồng đã nghẽn. Thị trường tăng cũng nghẽn mà giảm cũng nghẽn. Giải pháp nào để giảm tắc nghẽn trong giao dịch chứng khoán tại HSX?

TRỌN BỘ