Tại Nhật Bản, mặc dù chính phủ nước này đã thực hiện các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, tuy nhiên, số ca lây nhiễm vẫn tiếp tục tăng cao

TRỌN BỘ