Những nội dung đáng chú ý trong chương trình: - Làm rõ sự việc một thanh niên ở Nghê An bị chôn sống - Nguy cơ lây nhiễm lao cồng đồng vì thiếu tầm kiểm soát - Vi phạm giao thông thường xuyên tại các cầu nội thành - Ngày đầu thử nghiệm thu phí trở lại ở Xa lộ Hà Nội - Độc đáo mô hình cà phê ‘nữ công gia chánh’

TRỌN BỘ