Không điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội là quyết tâm của ngành Kế hoạch - Đầu tư tại hội nghị giao ban trực tuyến ngành năm 2020 với các địa phương vào sáng nay. Thời gian cuối năm, khó khăn còn rất nhiều nhưng ngành quyết tâm không điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Để làm được điều đó, cần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ở mức cao nhất, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các hồ sơ dự án còn tồn đọng.

TRỌN BỘ