Tại các địa phương chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng như Phú Yên công tác phòng dịch cũng đang được siết chặt. Bên cạnh tuyên truyền, nhiều trường hợp không chấp hành quy định phòng dịch đã bị xử lý nghiêm.

TRỌN BỘ