Tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp cấp bách ngay sau khi xuất hiện các ổ dịch COVID-19 trong cộng đồng tại TP. Việt Trì, huyện Lâm Thao và huyện Phù Ninh. Trọng tâm của tỉnh lúc này là xét nghiệm nhanh và khoanh vùng gọn, tập trung lấy mẫu xét nghiệm để kịp thời phát hiện và tách F0 ra khỏi cộng đồng.

TRỌN BỘ