Trong quá trình thi công, các đơn vị đã phát hiện 1 quả bom chưa phát nổ tại nền móng trụ sở Công ty truyền tải điện 1 tại địa chỉ số 15 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình. Theo Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, khả năng quả bom được phát hiện tại số 15 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch là bom lớn nên sẽ thuộc thẩm quyền xử lý của Bộ Quốc phòng.

TRỌN BỘ