Đây là những ca lây nhiễm trong cộng đồng, nên việc lây nhiễm sang những địa phương khác là có thể xảy ra. Những người đi từ địa điểm dịch, tiếp xúc gần với ca bệnh cần được theo dõi sát sao. Bộ Y tế đã có yêu cầu những đối tượng nào ở Đà Nẵng về thì phải cách ly tại nhà, đối tượng nào phải khai báo y tế và theo dõi sức khỏe.

TRỌN BỘ