Ở Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang nhiều người dân nghèo đều biết về ông Út ổi - người đã xây những cây cầu tiền tỉ và thường xuyên giúp đỡ các gia đình nghèo. Ai thiếu ăn thì ông cho gạo. Ai thiếu nhà, ông tìm cách cất nhà. Chỗ nào cầu đường xuống cấp, ông sửa ngay để người dân và học sinh đi lại thuận tiện. Mọi người thương ông và gọi ông là Út Ổi của bà con nghèo.

TRỌN BỘ