Chủ động ổn định nguồn nhân lực không chỉ nhờ tuyển dụng mới.... mà còn dựa trên các chính sách, chế độ đãi ngộ tốt - Đó là biện pháp mà nhiều doanh nghiệp đã và đang thực hiện để tránh thiếu hụt nhân lực hiện tại và sau dịp nghỉ Tết. Ghi nhận tại Bình Dương, nơi các doanh nghiệp đã chủ động các biện pháp linh hoạt để vừa có được lao động chất lượng, vừa giữ chân được lao động lâu năm để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

TRỌN BỘ