Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều địa phương trên cả nước đã cho học sinh tạm dừng đến trường. Học sinh ở nhà học trực tuyến để phòng dịch. Trong hơn 1 năm qua, kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam, từ một phương thức dạy học mới lạ thì nay dạy học trực tuyến đã trở nên quen thuộc

TRỌN BỘ