TP. Hồ Chí Minh hiện đang thực hiện cách ly hơn 52 nghìn F0 tại nhà và hệ thống y tế cơ sở sẽ đảm nhận phần lớn việc theo dõi, điều trị và chuyển viện khi cần thiết cho các F0 này. Để kiểm soát được dịch bệnh, ngoài việc tăng cường lực lượng y tế cơ sở, ngành y tế TP. Hồ Chí Minh đang thực hiện thêm các biện pháp khác.

TRỌN BỘ