Nắng hạn gay gắt vẫn còn diễn biến kéo dài tại Nam Trung Bộ, trong đó có tỉnh Ninh Thuận. Rất nhiều những người chăn cừu phải đưa đàn cừu đi hết từ cánh đồng này sang cánh đồng khác để tìm thức ăn và nước uống.

TRỌN BỘ